הטמעת שיטת הלימוד

תהליך ההטמעה בבתי הספר של שיטת "אודי בית ספר לאנגלית"

בתי ספר בארץ הרוצים להתקדם כמו הישיבה התיכונית מדעית ראשון לציון, יכולים לעשות זאת ובתנאי שיאפשרו לשיטת הלימוד המיוחדת של אודי להשתרש.
לכל בית ספר יש מורים לאנגלית ורכז אנגלית. ביחד הם מיישמים את תוכנית הלימודים של משרד החינוך. הרכז והמורים מתייעצים ומחליטים מה הם ספרי הלימוד, מה מטרות הלימוד המרכזיות של כל שכבה ושכבה וכיצד לעמוד ביעדים ובמטרות של מקצוע האנגלית.
ככלל, כולם עובדים קשה, רובם אנשי מקצוע מעולים והם זכאים לקבל רק כבוד והערכה.


יחד עם זאת, הם ניצבים אל מול משימה כמעט בלתי אפשרית ללמד בכיתה של 25 תלמידים 25 רמות לימוד שונות שיוצרות תסכול רב בקרב תלמידים ולחצים בלתי אפשריים מצד הורים.


יישום שיטת הלימוד של אודי הינה בקורלציה שוטפת עם צרכי בית הספר, השכבה והכיתה הספציפית, תוך עבודה צמודה עם רכז האנגלית ומורי כל כיתה וכיתה. מטרת השיטה היא לקדם כל תלמיד על פי ההליך והעקביות של "אודי" אבל על פי תוכנית הלימודים שקבע צוות האנגלית בבית הספר ברשות רכז האנגלית ומורי הכיתות השונים.


עבודה משותפת זו, תורמת לכל הצדדים ובעיקר לתלמיד הספציפי בו נטמעת השפה בקצב הספציפי שלו ללא שום הפרעה של 24 תלמידים אחרים להם קצביים שונים לעיתים אף בתכלית.

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon